Objavljeno u IV razred, Materijali za nastavu, Zadaci za vežbanje - MS Access

Projektni zadaci za maturu

U nastavku izrade projektnog zadatka, potrebno je da u bazu koju ste kreirali dodate upite. Uputstva su vam priložena 😉

Projektni zadatak IV4 – upiti

Projektni zadatak IV5-upiti

Projektni zadatak IV6 – upiti

Projektni zadatak IV7 – upiti

Pročitajte više „Projektni zadaci za maturu“